Pięknieje wielkopolska wieś (2014)


Czermin_samolot_PWW_201427 lutego 2014 r. ogłoszono IV edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, którego głównym celem było wzmocnienie procesu odnowy wsi w regionie oraz integracja społeczności wiejskiej poprzez jej bezpośrednie zaangażowanie w realizację projektów.

Regulamin IV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” przyjęty został uchwałą nr 4397/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27 lutego 2014 r.

Do konkursu złożono 223 wnioski na realizację niewielkich projektów, w tym inwestycyjnych, służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych. Do oceny merytorycznej dopuszczono 199 projektów. Zarząd województwa na posiedzeniu 29 maja 2014 r. zarekomendował sejmikowi udzielenie dotacji na realizację pierwszych 93 projektów z listy rankingowej.


 

 

 

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl