Pięknieje wielkopolska wieś (2014)


Czermin_samolot_PWW_201427 lutego 2014 r. ogłoszono IV edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, którego głównym celem było wzmocnienie procesu odnowy wsi w regionie oraz integracja społeczności wiejskiej poprzez jej bezpośrednie zaangażowanie w realizację projektów.

Regulamin IV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” przyjęty został uchwałą nr 4397/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27 lutego 2014 r.

Do konkursu złożono 223 wnioski na realizację niewielkich projektów, w tym inwestycyjnych, służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych. Do oceny merytorycznej dopuszczono 199 projektów. Zarząd województwa na posiedzeniu 29 maja 2014 r. zarekomendował sejmikowi udzielenie dotacji na realizację pierwszych 93 projektów z listy rankingowej.


 

 

 

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl