Pięknieje wielkopolska wieś (2013)


[vc_row][vc_column][vc_column_text]PWW_2013_Slupca_KotuniaW 2013 roku ogłoszono III edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Projekty zgłaszane przez gminy musiały być realizowane w sołectwach uczestniczących w programie Wielkopolska Odnowa Wsi. Pomoc finansowa skierowana do jednostek samorządu terytorialnego miała na celu aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich poprzez wsparcie niewielkich projektów inwestycyjnych polegających na:

  • zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi,
  • odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
  • kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania o jaką mogły ubiegać się gminy wynosiła 30 000,00 zł i mogła ona stanowić maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

Spośród 173 wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie do realizacji wyłoniono 59 projektów na łączną kwotę dofinansowania 1 498 649,19 zł.


Załącznik do Uchwały nr XXXVI/698/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 24 czerwca 2013 r. –  wykaz projektów, którym przyznano dotację

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl