Konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” (2014) rozstrzygnięty!


Uczestnicy rajdu rowerowego przed wiatą w sołectwie Szczytniki, w gminie Kórnik Archiwum

IV edycja głównego konkursu programu Wielkopolska Odnowa Wsi została rozstrzygnięta! Radni sejmiku przyznali pomoc finansową w formie dotacji celowej na współfinansowanie 93 projektów. Do konkursu zgłoszono aż 223 projekty, z czego 16 nie przeszło etapu oceny formalnej, 8 projektów zostało wycofanych, a 199 poddano ocenie merytorycznej. Zdecydowanym zwycięzcą została gmina Lwówek, której cztery projekty znalazły się w pierwszej piątce konkursu. Gratulujemy!

Warto przypomnieć, że termin realizacji upływa z dniem 31 października 2014 r., a termin wykorzystania dotacji 7 listopada 2014 r.

Celem konkursu było wsparcie inicjatyw sołeckich na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane koncepcje odnowy wsi


czerwiec, 2014

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl