Konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” (2014) rozstrzygnięty!

Czerwiec, 2014IV edycja głównego konkursu programu Wielkopolska Odnowa Wsi została rozstrzygnięta! Radni sejmiku przyznali pomoc finansową w formie dotacji celowej na współfinansowanie 93 projektów. Do konkursu zgłoszono aż 223 projekty, z czego 16 nie przeszło etapu oceny formalnej, 8 projektów zostało wycofanych, a 199 poddano ocenie merytorycznej. Zdecydowanym zwycięzcą została gmina Lwówek, której cztery projekty znalazły się w pierwszej piątce konkursu. Gratulujemy!

Warto przypomnieć, że termin realizacji upływa z dniem 31 października 2014 r., a termin wykorzystania dotacji 7 listopada 2014 r.

Celem konkursu było wsparcie inicjatyw sołeckich na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane koncepcje odnowy wsi

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl