Konferencja regionalna „WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI 2013 – 2020”


Działania uzupełniające

3 grudnia 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyła się regionalna konferencja dotycząca samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gmin wiejskich i miejsko – wiejskich z terenu Wielkopolski, zarówno uczestniczących w programie, jak i zainteresowanych przystąpieniem do niego. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej realizacji programu oraz przedstawienie planów na lata 2014-2015. Podczas konferencji zaprezentowano dobre praktyki w zakresie wdrażania odnowy wsi w sołectwach, ze szczególnym uwzględnieniem gminnych instrumentów wsparcia.

Konferencję zorganizował Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego. W spotkaniu uczestniczył Krzysztof Grabowski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który wręczył pamiątkowe tabliczki wyróżnionym koordynatorom programu w gminach.

Jako prelegenci wystąpili:

Ryszard Wilczyński – wojewoda opolski, wiceprzewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi (ARGE)
Tytuł: Nowe impulsy w odnowie wsi
Temat: wyzwania demograficzne, rewitalizacja/rozwój wewnętrzny miejscowości, sieci tematyczne uczestników programu oraz Sieci Najciekawszych Wsi i Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi

Dariusz Młynarczyk – zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW
Tytuł: Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020
Temat: zasady uczestnictwa, plany na lata 2014-2015

Tomasz Paluch – Urząd Miejski w Kluczborku
Tytuł: Odnowa wsi jako metoda rozwoju
Temat: Najlepsze praktyki w zakresie gminnych instrumentów wsparcia odnowy wsi na przykładzie województwa opolskiego

Piotr Długosz – burmistrz miasta i gminy Lwówek
Tytuł: Pięknieją lwówieckie wsie
Temat: Rola gminy w procesie odnowy wsi na przykładzie gminy Lwówek

Maria Nowak – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Lokalnego w Korzeczniku (gmina Kłodawa)
Temat: Aktywizacja społeczności lokalnej na poziomie sołectwa

Barbara Czachura – prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
Temat: Wpływ funduszu sołeckiego na pobudzenie aktywności lokalnej


grudzień, 2013

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl