Konferencja regionalna 2016


Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowskii Działania uzupełniające

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizował konferencję regionalną dotyczącą samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020. Z zaproszenia wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego skorzystało ponad 200 osób, w tym przedstawiciele samorządów lokalnych, liderzy wiejscy oraz moderatorzy odnowy wsi.

Na spotkaniu gościliśmy Ewę Mańkowską – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Pawła Czyszczonia Dyrektora Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Goście z Wrocławia podzielili się swoimi doświadczeniami z wdrażania regionalnego programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej.

Z kolei problematykę wykorzystania walorów krajobrazowych i zasobów dziedzictwa kulturowego w projektach odnowy wsi zaprezentowała dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja z Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Swoimi doświadczeniami podzielili się także wielkopolscy moderatorzy odnowy wsi, którzy służą pomocą mieszkańcom sołectw w wypracowywaniu sołeckich strategii rozwoju.

Dariusz Młynarczyk, zastępca dyrektora departamentu, podsumował z kolei wyniki ankiety dotyczącej zainteresowania wielkopolskich gmin opracowywaniem sołeckich strategii rozwoju i ich gotowości do partycypacji w tym przedsięwzięciu. Ponadto dyrektor D. Młynarczyk przedstawił możliwości dofinansowania przedsięwzięć odnowy wsi oraz działania, jakie zaplanowano w ramach programu na 2016 r.

Z programem konferencji można zapoznać się tutaj.


luty, 2016

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl