Kandydaci na moderatorów poszukiwani!

Wrzesień, 2020Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór kandydatów na moderatorów Wielkopolskiej Odnowy Wsi dla południowej Wielkopolski.

Celem naboru jest wyłonienie grupy osób, która weźmie udział w szkoleniu kandydatów na moderatorów Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Zadaniem moderatorów będzie wspieranie społeczności lokalnych południowej Wielkopolski w uruchamianiu i wdrażaniu procesów odnowy wsi w sołectwach województwa wielkopolskiego uczestniczących w programie, w szczególności przygotowanie i prowadzenie warsztatów dotyczących opracowania sołeckich strategii rozwoju.

Wymagania w stosunku do kandydatów na moderatorów:

 • dobra znajomość problematyki związanej z rozwojem obszarów wiejskich,
 • doświadczenie w zakresie animowania społeczności lokalnych,
 • doświadczenie w pracy z mieszkańcami obszarów wiejskich, w pracy z grupami,
 • doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu projektów oraz pozyskiwaniu na ten cel środków finansowych,
 • umiejętności interpersonalne (komunikowania się, motywowania i inspirowania, rozwiązywania konfliktów),
 • co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe.

Przed wypełnieniem wymaganych dokumentów prosimy o zapoznanie się z:

 1. Ogłoszeniem naboru
 2. Uchwałą nr 448/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2020 r.
 3. Zasadami funkcjonowania moderatorów Wielkopolskiej Odnowy Wsi

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia
 2. CV
 3. Oświadczenie ws. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 4. Oświadczenie ws. zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 2 października 2020 r. do godz. 15:30 poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 61 62 66 514 lub 61 62 66 528

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl