Certyfikaty moderatora odnowy wsi wręczone

Wrzesień, 2015Na nasze ogłoszenie o naborze kandydatów na moderatorów odnowy wsi wpłynęło ok. 50 aplikacji. Do udziału w cyklu szkoleń, zorganizowanych w czerwcu 2015 r., zaproszono 30 osób, które 16 grudnia 2014 r. uczestniczyły w konferencji „Moderatorzy Odnowy Wsi – tworzenie systemu wsparcia dla wielkopolskich sołectw”. Szkolenia odbyły się 3 czerwca, 17 czerwca oraz 1 lipca, a poprowadzili je specjaliści z województwa opolskiego panowie: Lesław Czernik i Piotr Bębenek.

Podczas podsumowania całego cyklu, które odbyło się już w nowej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, 20 kandydatom, którzy otrzymali rekomendację, wręczono certyfikaty moderatorów odnowy wsi. Lista moderatorów z ich danymi kontaktowymi dostępna jest na stronie internetowej programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

Zadaniem moderatorów jest wspieranie społeczności lokalnych w uruchamianiu i wdrażaniu procesów odnowy wsi w sołectwach uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, w szczególności w zakresie opracowania strategii sołeckich. Szkolenia dotyczyły budowania strategii sołeckich w oparciu o metodologię realizowaną w województwie opolskim. Praca moderatora może się wiązać z koniecznością prowadzenia szkoleń i warsztatów nie tylko w dni robocze. Zaangażowanie do pracy w sołectwie warunkowane będzie zainteresowaniem ze strony uczestników programu, a także możliwościami finansowymi gmin i urzędu marszałkowskiego.

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl