Aktywna Wieś Wielkopolska. Nagrodzimy aktywne sołectwaRozpoczynamy II edycję konkursu pn. „Aktywna Wieś Wielkopolska”. Zarząd województwa przyjął dzisiaj regulamin. Celem jest nagrodzenie najbardziej aktywnych sołectw. Na zgłoszenia ze strony gmin czekamy do końca sierpnia. Ogłoszenie laureatów i wyróżnionych nastąpi podczas czterech subregionalnych eventów, które zostaną zorganizowane na przełomie września i października.

Poza uznaniem dotychczasowego wkładu w proces odnowy, konkurs ma służyć również promocji idei wspólnego działania społeczności wiejskich oraz identyfikacji i rozpowszechnieniu najlepszych wzorców współpracy na rzecz wspólnego dobra, jaką jest przyjazna, zadbana wieś, zamieszkała przez zintegrowaną grupę mieszkańców aktywnych w działaniu na rzecz wspólnoty.

Przy ocenie aktywności sołectw będzie brana pod uwagę:
  • liczba przedsięwzięć zrealizowanych w sołectwie,
  • udział sołectwa w konkursach Wielkopolskiej Odnowy Wsi,
  • stopień sformalizowania grupy odnowy wsi,
  • planowanie rozwoju (sołecka strategia rozwoju),
  • informacja o aktywności sołectwa zawarta w zgłoszeniu przysłanym przez gminę.

Istotnym kryterium przy ocenie będzie analiza rocznych sprawozdań z działalności grup odnowy wsi.

Wyboru laureatów i wyróżnionych dokona zarząd województwa. Dla laureatów przewidziane są nagrody finansowe.

Dokumenty konkursowe:

sierpień, 2018

Podobne artykuły


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl