Termin składania wniosków w konkursie Pięknieje wielkopolska wieś


Data:
2021-02-26 17:30:00
Lokalizacja:
UMWW / Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
Email:
odnowawsi@umww.pl

Tablica informacyjna dotycząca sołectwa Domachowo w gminie Krobia

Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami w wersji papierowej należy składać w terminie do 26 lutego 2021 r. do godz. 15:30, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. W przypadku wysyłki pocztą lub kurierem na kopercie należy dopisać „Pięknieje wielkopolska wieś”.

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku w jednej korespondencji, każdy z wniosków należy umieścić w osobnej teczce i do każdego dołączyć osobne pismo przewodnie.

O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do siedziby Departamentu (nie decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski o dofinansowanie należy także przesłać w wersji elektronicznej (w formacie PDF) na adres odnowawsi@umww.pl, załączając w treści e-maila oświadczenie, że treść przesłanego drogą elektroniczną wniosku jest tożsama z wnioskiem złożonym w wersji papierowej. W tytule e-maila należy wpisać nazwę gminy oraz sołectwa, którego dotyczy wniosek. Załączony plik powinien mieć nazwę wg wzoru: PWW_2021_nazwa-gminy_nazwasołectwa/miejscowości.

Wnioski złożone po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.


Styczeń, 2021

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl