Pięknieje… Termin zabezpieczenia środków w budżecie gminy


Data:
2021-03-31 15:30:00
Lokalizacja:
UMWW / Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
Email:
odnowawsi@umww.pl

Staw po odmuleniu i rekultywacji brzegów

Przypominamy, iż najpóźniej do 31 marca 2021 r. gmina powinna zabezpieczyć w swoim budżecie środki na finansowy wkład własny do projektu. Do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi należy dostarczyć wypis z uchwały budżetowej gminy.

Wyciąg z Regulaminu konkursu:
§ 17. Załączniki wymagane do wniosku

Do wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć dokument potwierdzający zabezpieczenie wkładu własnego finansowego gminy tj.:

a) kopię wypisu z uchwały budżetowej – numer i dzień podjęcia uchwały oraz fragment dotyczący przedmiotowego zadania ze wskazaniem działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej (Uwaga: w przypadku braku wskazania w uchwale budżetowej nazwy przedmiotowego zadania, dodatkowo należy załączyć oświadczenie wójta/burmistrza, iż w ramach wskazanych wydatków przewidziano dofinansowanie przedmiotowego zadania)

lub

b) Oświadczenie wójta/burmistrza, że gmina zapewni finansowy wkład własny w wymaganej wysokości na zadanie określone we wniosku, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu. Niedostarczenie wypisu z uchwały budżetowej do 31 marca 2021 r. (liczy się data wpływu dokumentu do siedziby Departamentu) spowoduje, że wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej, jako niezgodny z wymogami określonymi w niniejszym regulaminie.

Uwaga: Środki należy zabezpieczyć stosownie do charakteru dotowanego projektu tj. w ramach wydatków bieżących lub inwestycyjnych.

Jeżeli we wniosku zaplanowano wkład funduszu sołeckiego należy załączyć fragment uchwały budżetowej wskazujący wydatki z funduszu sołeckiego.


Styczeń, 2021

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl