Wroniawy

Wroniawy


 • Powiat:

 • Gmina: Wolsztyn

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Elzbieta Wolnik

 • Koordynator gminny: Robert Papierowski

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Miejski w Wolsztynie
  ul. Rynek 1

  64-200 Wolsztyn

  e-mail: fundusze@wolsztyn.pl

  telefon: 68 34 74 535

Wroniawy – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn.

Wieś istnieje co najmniej od XIV wieku. W 1314 roku dokumenty łacińskie notują niejakiego Buckfalusa z Wronowa.

W 1580 miejscowość liczyła 6 łanów powierzchni, z czego sołtys posiadał 2,2 łana. Mieszkało w niej także 2 zagrodników oraz 2 komorników. Wieś położona była wówczas w powiecie kościańskim województwa poznańskiego.

W XVIII wieku dobra wroniawskie leżały w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i należały do rodu Gajewskich z Wolsztyna, którzy zakupili je w 1793 roku[2]. Po rozbiorach Polski miejscowość znalazła się w zaborze pruskim. W okresie Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1815-1848) miejscowość wzmiankowana jako Wroniawy należała do wsi większych w ówczesnym powiecie babimojskim rejencji poznańskiej.

W początku XIX wieku Antonina z Gajewskich (1790–1866) wniosła majątek ten jako swoje wiano wychodząc za mąż za Stanisława Platera polskiego historyka, geografa, tłumacza, pioniera polskiej i światowej statystyki, kartografa oraz encyklopedystę. Wroniawy należały wówczas do wolsztyńskiego okręgu policyjnego tego powiatu i stanowiły siedzibę majątku Wroniawy, który należał do Antoniny Platerowej z domu Gajewskiej.

Według spisu urzędowego z 1837 roku Wroniawy liczyły 535 mieszkańców, którzy zamieszkiwali 29 dymów (domostw).

W XIX-wiecznym Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego miejscowość wymieniona jest jako wieś leżąca w powiecie babimojskim. Dzieliła się na dwie części wiejską oraz dworską. Według słownika pod koniec XIX wieku część wiejska liczyła 68 domów, w których mieszkało 533 mieszkańców z czego 519 katolików i liczyła 330 hektarów powierzchni. Część dworska miała 20 domów z 287 mieszkańcami z czego 279 wyznania katolickiego. Miejscowość wraz z polami zajmowała 2118 hektarów i przynosiła dochód w wysokości 11 573 marek. We wsi znajdowała się miejscowa szkoła katolicka oraz gorzelnia o napędzie parowym. Słownik notuje nazwy części wsi oraz pól: Glinki, Pastewnik, Przewóz,Piaski, Góry, a także wzgórza Winnica i Białe Góry.

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa zielonogórskiego.Aktualności z sołectwa:


Projekty


 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów
logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl