Łęg • Powiat: śremski

 • Gmina: Śrem

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Paulina Mielcarek

 • Koordynator gminny: Marta Gano-Mańkowska

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Miejski w Śremie
  Plac 20 Października
  63-100 Śrem

  e-Mail: marta.gano-mankowska@urzad.srem.pl
  telefon: (61) 28 47 148

Łęg – osada w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie śremskim, w gminie Śrem. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa poznańskiego.

Położona na lewym brzegu Warty, 4 km na wschód od Śremu, przy drodze powiatowej nr 4074, która prowadzi przez Bystrzek i Olszę, nad starorzeczami i rozlewiskami Warty. Komunikację ze wsi do Śremu zapewnia komunikacja gminna (linie 3 i 4).

Z 1252 roku pochodzi dokument książąt Przemysła II i Bolesława Pobożnego, wspominający dwóch kmieci, łowców bobrów, mieszkających w Łęgu. Wówczas wieś została darowana przez księcia Władysława Odonica klasztorowi Cysterek w Trzebnicy. W XIV wieku Łęg stanowił własność rycerską Wyszkoty z rodu Łodziów z Kórnika. Od XV wieku właścicielami byli Sapińscy, Opalińscy i Mycielscy. W XIX wieku, dwór w Łęgu, własność Leona Szmytkowskiego, gościł m.in. Karola Marcinkowskiego, Karola Libelta, Dezyderego Chłapowskiego i Stanisława Przybyszewskiego. Kolejnym nabywcą majątku był Piotr Pajzderski. W Łęgu urodzili się jego synowie:

Sylwester Pajzderski (1876-1953) – architekt, architekt miejski Kalisza
Nikodem Pajzderski (1882-1940) – historyk sztuki, dyrektor Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu.
Kolejnym właścicielem w latach 1904-1920 był Władysław Szczepkowski, który przejął władzę w Śremie podczas Powstania Wielkopolskiego, a następnie był starostą powiatu śremskiego. W 1908 Łęg stał się pierwszą wsią na ziemiach polskich, na której stosowano sztuczne deszczowanie pól.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl