Konarskie

Konarskie


 • Powiat:

 • Gmina: Kórnik

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Józef Bartkowiak

 • Koordynator gminny: Kamila Pawłowicz-Rolnik

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Miasta i Gminy Kórnik
  Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

  email: fundusze@kornik.pl
  tel. (61) 81 70 411 wew.695

Konarskie jest miejscowością położoną w południowo-zachodniej części gminy Kórnik. Obecnie wieś rozciąga się na obszarze 429 ha, z czego 86% zajmują użytki rolne. Od południa Konarskie graniczy z Lasem Kórnickim. Nazwa miejscowości pojawiła się po raz pierwszy w materiałach rękopiśmiennych w 1395r. W tymże roku i w następnym toczył się spór o Konarskie najpierw między Janem i Mikołajem Błażejewskimi i Stefanem Skórą, a najprawdopodobniej z siostrą Jana i Mikołaja – Sziechną. W 1510r. wieś należała do parafii w Radzewie; prawdopodobnie stanowiła wówczas własność Radzewskich. W 1578r. odziedziczył ją Stanisław Radzewski. Jako właściciel wioski w 1618r. znany był Jan Paweł Biechowski, do którego należało pięć łanów osiadłych i dwóch komorników. Zapewne sprzedał on Konarskie jeszcze w tym samym roku, ponieważ pochodzące z tych czasów źródła informują o tym, że wieś stanowi już własność Zygmunta Grudzińskiego, wojewody kaliskiego. W 1683r. ustanowił on specjalny fundusz na rzecz ubogich, także z tej wsi. W 1653r. dobra kórnickie przejęła Katarzyna z Komorowskich Grudzińska, w imieniu małoletniego syna Zygmunta. W 1676r. wieś sprzedana została Zygmuntowi Działyńskiemu. W XVIII wieku Konarskie stało się własnością Teofili z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej. W 1742r. przeprowadziła ona oczynszowanie wsi. Dobra kórnickie przeszły w 1801r. w ręce Ksawerego Działyńskiego i odtąd dzieje Konarskiego łączyły się z dziejami pozostałych wsi tworzących majętność kolejnych Działyńskich, a potem Władysława Zamoyskiego. Losy miejscowości w latach 1873-1890 możemy poznać także dzięki, prowadzonej od 1873r. „Kronice szkoły powszechnej w Konarskiem”. W Konarskim 9 września 1906r. urodził się Jan Wójkiewicz – działacz ruchu ludowego i konspiracji. Członek Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej Wici i Stronnictwa Ludowego, Prezes SL Roch w Poznaniu. Jego imieniem w 1966r. nazwano Szkołę Podstawową w Radzewie. Walorem Konarskiego jest przede wszystkim atrakcyjne położenie wśród lasów i pól uprawnych. Dla mieszkańców niezmiernie istotnym jest, iż wieś jest spokojna, nie ma charakteru „tranzytowego”. Najbardziej charakterystycznym obiektem we wsi jest zabytkowy budynek poszkolny. W Konarskim można spotkać także kilka obiektów związanych z kultem religijnym: krzyż, kapliczkę i figurki. Na terenie wsi funkcjonuje świetlica wiejska, boisko sportowe i plac zabaw.Aktualności z sołectwa:

Brak aktualności z sołectwa

Projekty


Zakup namiotu wraz z wyposażeniem


 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów
logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl