Gościeszyn • Powiat: wolsztyński

 • Gmina: Wolsztyn

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Tomasz Tomiak

 • Koordynator gminny: Robert Papierowski

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Miejski w Wolsztynie
  ul. Rynek 1

  64-200 Wolsztyn

  e-mail: fundusze@wolsztyn.pl

  telefon: 68 34 74 535

Gościeszyn (niem. Goscieszyn) – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn, 7 km na południowy wschód od siedziby gminy, przy szosie z Wolsztyna do Wielichowa, nad rzeczką Czartoria (prawym dopływem Obry).

Wieś Goscieszino położona była w 1581 roku w powiecie kościańskim województwa poznańskiego. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa zielonogórskiego.

Miejscowość powstała w Królestwie Polskim i istnieje co najmniej od XIV wieku. Od początku stanowiła posiadłość szlachecką należącą na przestrzeni dziejów do wielu polskich rodów: Rostarzewskich, Ossowskich, Żegockich, Radomickich, Malczewskich, Koczorowskich i Mielżyńskich.

Po raz pierwszy wymieniony w 1405 roku (Gosczischino), gdy wchodził jako własność Wojciecha Rostarzewskiego i jego syna Szczepana w skład dóbr rostarzewskich. W roku 1419 wieś należała do Dobrogosta Nałęcza z Kębłowa, a potem często zmieniała właścicieli. W 1633 roku kupił ją Maciej Żegocki (ojciec słynnego Krzysztofa Żegockiego). W pierwszej połowie XVIII wieku wieś była w rękach Radomickich. W latach (1655–1660) wieś została dotknięta zniszczeniami przez potop szwedzki. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego podaje, że 2,5 km. na południe od miejscowości znajduje się szaniec szwedzki z tego okresu. Około 1740 roku przeszła w posiadanie miecznika kaliskiego Macieja Skarbka Malczewskiego, który przypuszczalnie wzniósł tu pierwszą rezydencję i założył ogród ozdobny. Do końca XVIII wieku wieś leżała w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Po rozbiorach Polski miejscowość znalazła się w zaborze pruskim. W okresie Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1815-1848) miejscowość wzmiankowana jako Gościeszyn należała do wsi większych w ówczesnym powiecie babimojskim rejencji poznańskiej. Gościeszyn należał do rakoniewickiego okręgu policyjnego tego powiatu i stanowił siedzibę majątku Gościeszyn, który należał wówczas do Macieja Mielżyńskiego. Według spisu urzędowego z 1837 roku Gościeszyn liczył 239 mieszkańców, którzy zamieszkiwali 21 dymów (domostw).

W pierwszej połowie XIX wieku majątek przejęła rodzina Koczorowskich, a po nich – wskutek koligacji rodzinnych – Mielżyńscy z Iwna. Być może na początku stycznia 1832 roku gościł u Tertuliana Koczorowskiego Adam Mickiewicz. We wrześniu 1847 roku w majątku u Macieja Mielżyńskiego bawił poeta Wincenty Pol.

W XIX wiecznym Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego miejscowość wymieniona jest jako wieś leżąca w powiecie babimojskim. Liczyła w sumie 3832 morg powierzchni i dzieliła się na część wiejską, oraz folwark o nazwie Zdrogowo. Według słownika pod koniec XIX wieku miejscowość liczyła 16 domów, w których mieszkało 357 mieszkańców wyznania katolickiego. Do końca tego wieku była własnością Mielżeńskich.

Po 1900 roku Gościeszyn przeszedł na własność Zygmunta Kurnatowskiego. Wieś rycerska, własność hrabiny Marii Kurnatowskiej, położona była w 1909 roku w powiecie babimojskim rejencji poznańskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl