Gościejewice

Gościejewice


 • Powiat:

 • Gmina: Bojanowo

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Władysław Szalkowski

 • Koordynator gminny: Marek Zmuda

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Miejski w Bojanowie
  ul. Rynek 12

  63-940 Bojanowo

  e-mail: promocja@gminabojanowo.pl

  telefon: 65 54 60 468

Gościejewice – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie rawickim, w gminie Bojanowo.

Gościejewice położone są w odległości 6 km na północny wschód od Bojanowa. Niemiecka nazwa to Gusswitz. W 2004 r. wieś liczyła 473 mieszkańców. Zasadnicza część wioski przebiega w kierunku północ-południe. W północnej części znajduje się duży podłużny staw. Zabudowa występuje po obu stronach ulicy. Wieś posiada 38 numerów domów mieszkalnych oraz „biurowiec”, z którego korzysta gospodarstwo „Rolgos”. Ponadto zamieszkałe są zabudowania podworskie i bloki zbudowane przez PGR. W środkowej części wsi na wysokości zabudowań dworskich budynki mieszkalne są szczytami ustawione do drogi asfaltowej, wzdłuż której znajduje się jednostronny chodnik. Zabudowa jest w większości z czerwonej cegły. Nowa zabudowa nawiązuje do starej istniejącej.

W wiosce znajduje się szkoła podstawowa, w której w 1997 r. przeprowadzono generalny remont i ją rozbudowano. Gościejewice należą do parafii Poniec. W wiosce znajduje się kaplica pw. Matki Boskiej Różańcowej, stanowiąca filię parafii ponieckiej. Wieś obsługuje Urząd Poczty w Bojanowie. Najbliżej położone wioski to Sowiny i Wydartowo I. Około 20 rodzin utrzymuje się z pracy we własnych gospodarstwach rolnych, inni pracują w okolicznych zakładach, a część żyje z emerytur i rent. Trzech rolników posiada gospodarstwa liczące po 18 ha, a pozostali po 5-10 ha. Są też gospodarstwa bardzo małe 1-2 ha. Większość gospodarstw nastawiona jest na chów trzody chlewnej. W wiosce znajduje się pasieka. Gleby w Gościejewicach należą do dobrych, gdyż połowa gruntów ornych mieści się w klasach trzecich, 25% w klasach czwartych, a w klasie szóstej tylko 1%.

W Gościejewicach znajduje się majątek ziemski. Po II wojnie światowej około 10% tej ziemi rozparcelowano między chłopów. Reszta stanowiła PGR. Tutaj przez szereg lat był zarząd Zespołu Państwowych Gospodarstw Rolnych, a później Kombinatu PGR. Od 1993 r. istnieje spółka „Rolgos”, do której należą gospodarstwa: Gościejewice, Sowiny, Tarchalin, Potrzebowo, ponadto, w gminie Poniec – Waszkowo, Wydawy, Janiszewo. Spółka „Rolgos” nastawiona jest na chów bydła mlecznego. Dużo uprawia się kukurydzy i rzepaku. Dwór wraz z towarzyszącą zabudową gorzelni i budynków gospodarczych zajmuje centralne miejsce we wsi. Przed zabudową dworską są współczesne zabudowania gospodarcze i bloki wielorodzinne. W parku należącym do „Rolgosu” znajdują się stawy, które są zarybiane; dzierżawią je okoliczni wędkarze.

Światło elektryczne doprowadzono do Gościejewic w 1960 r. Wieś jest zwodociągowana i stelefonizowana. W wiosce działa OSP, której prezesem jest Stanisław Walkowiak a naczelnikiem Władysław Kasprowiak. OSP posiada remizę, nad którą znajduje się świetlica z zapleczem kuchennym. Strażacy dysponują wozem bojowym „Żuk” i nowoczesną motopompą. Czynne są 3 drużyny strażackie.Aktualności z sołectwa:


Projekty


logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl