Dąbrowa • Powiat: śremski

 • Gmina: Śrem

 • Status: Uczestnik

 • Lider Grupy odnowy wsi: Violetta Napieraj

 • Koordynator gminny: Marta Gano-Mańkowska

 • Dane kontaktowe:

  Urząd Miejski w Śremie
  Plac 20 Października
  63-100 Śrem

  e-Mail: marta.gano-mankowska@urzad.srem.pl
  telefon: (61) 28 47 148

Dąbrowa – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie śremskim, w gminie Śrem. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa poznańskiego.

Położona 7 km na północny wschód od Śremu przy drodze powiatowej nr 2480 do Czmonia przez Luciny oraz nr 4072 przez Mechlin, nad rozlewiskami i starorzeczami Warty.

W dokumentach istnieje od 1405. Od średniowiecza wchodziła w skład majątków klucza mechlińskiego.

Zabytkami wsi jest dwór Skrzydlewskich z końca XIX wieku, budynek szkoły z początku XX wieku znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków, w centrum wsi piętrowa kapliczka z 1871 z figurkami św. Wawrzyńca i Matki Boskiej Różańcowej. Do świątków wsi zalicza się również dwa krzyże przydrożne.

W Dąbrowie znajduje się Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II. W roku szkolnym 2006/2007 do placówki uczęszczało 164 uczniów.


Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl